جدید ترین مطالبامید در عشق

دانشمندان تعدادی موش را داخل آب انداختند،تمام موش ها 17 دقیقه داخل آب دوام آوردند و سپس خفه شدند.

دوباره دانشمندان با علم به اینکه موش ها 17 دقیقه زنده می مانند تعداد دیگری از موش ها را داخل همان استخر انداختند و تمام موش ها را قبل 17 دقیقه از آب بیرون کشیدند و تمام موش ها زنده ماندند.موش ها را پس از کمی تنفس و استراحت دوباره داخل آب کردند.

حدس میزنید اینبار موش ها چه زمانی را داخل آب دوام آوردند؟

26ساعت طول کشید تا موش ها مردند!!!!!!!

آنها به امید اینکه دوباره دستی خواهد امد و آنها را نجات خواهد داد 26 ساعت دوام آوردند.

 

امید بهترین و بالاترین قوه محرک زندگیست.

تمام عاشقانی که به هم نرسیدند...

تمام کسب و کار هایی که تعطیل میشوند...

تمام مریض هایی که شفا پیدا نمیکنند...

تمام تلاش هایی که بی ثمر میمانند...

همه از فقدان امید است...

همیشه به فردای بهتر امیدوار باش

همیشه به خدا و رحمتش امیدوار باش

 

پ.ن : کاش امیدتو به من از دست نمیدادی :)

 

کوتلاس 04/10/95